WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o tabliczkach oraz innych oznakowaniach znajdziesz na stronie producenta.

www.RAMA.net.pl

Tabliczki przydrzwiowe i piktogramy

Odstąpienie od umowy

Sprzedaż konsumencka

Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu. Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Obrót profesjonalny

W przypadku odstąpienia od umowy w obrocie profesjonalnym (pomiędzy firmami), zwrot zapłaty zostanie obciążony kosztem operacyjnym wykonania rzeczy na zamówienie w wysokosci 15% wartości zamówienia brutto, nie mniej niż 30 zł. Koszt operacyjny wykonania wynika z faktu nieodwracalnej prefebrykacji materiałów, które Sprzedawca wykonał kompletując zamówienie.

Wróć na górę strony